1104Lux

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 1104Lux ТРАКТОР 1104Lux 1104Lux MOTOР PERKINS 854E-E34TA DEUTZ / TCD 3.6 T4 Емисија на гасови Tier IIIB Tier IIIB Моќност 83 KW (113 KC) 80.9 KW (110 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 3400 ccm3 4 / 3620 ccm3 Аспирација

повеќе

1004Lux

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 1004Lux ТРАКТОР 1004Lux 1004Lux MOTOР PERKINS 854E-E34TA DEUTZ / TCD 3.6 T4 Емисија на гасови Tier IIIB Tier IIIB Моќност 75 KW (102 KC) 74.5 KW (101 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 3400 ccm3 4 / 3620 ccm3 Аспирација

повеќе

904Lux

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 904Lux ТРАКТОР 904Lux (Perkins) 904Lux (Deutz) MOTOР PERKINS 854E-E34TA DEUTZ / TCD 3.6 T4 Емисија на гасови Tier IIIB Tier IIIB Моќност 70 KW (95 KC) 69.5 KW (95 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 3400 ccm3 4 / 3620

повеќе

804.4Lux

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 804.4Lux ТРАКТОР 804.4Lux MOTOР PERKINS 1104D-44T Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 55.5 KW (76 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо и интеркулер Номинален број на вртежи 2350 rpm ТРАНСМИСИЈА ZF T-537 (Германија) Брзини напред /

повеќе

702Lux – 704Lux

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 702Lux / 704Lux ТРАКТОР 702Lux 704Lux MOTOР PERKINS 1103D-33TA PERKINS 1103D-33TA Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 50 KW (68 KC) 50 KW (68 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 3300 ccm3 3 / 3300 ccm3 Аспирација Турбо

повеќе