1054E

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 1054E ТРАКТОР 1054Е MOTOР PERKINS 1104D-44TA Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 74.9 KW (102 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо и интеркулер Номинален број на вртежи 2350 rpm ТРАНСМИСИЈА Carraro 506-UP (Италија) Брзини напред /

повеќе

904E

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 904E ТРАКТОР 904Е MOTOР PERKINS 1104D-44T Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 68 KW (93 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо и интеркулер Номинален број на вртежи 2350 rpm ТРАНСМИСИЈА Carraro 506-UP (Италија) Брзини напред /

повеќе

804E

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 804.3E / 804.4E ТРАКТОР 804.3Е 804.4Е MOTOР PERKINS 1103D-33TA PERKINS 1104D-44T Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 58 KW (79 KC) 55.5 KW (76 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 3300 ccm3 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо

повеќе

702E – 704E

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 702E / 704E ТРАКТОР 702Е 704Е MOTOР PERKINS 1103D-33TA PERKINS 1103D-33TA Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 50 KW (68 KC) 50 KW (68 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 3300 ccm3 3 / 3300 ccm3 Аспирација Турбоповеќе

652E – 654E

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 652E / 654E ТРАКТОР 652Е 654Е MOTOР PERKINS 1103D-33TA PERKINS 1103D-33TA Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 47 KW (64 KC) 47 KW (64 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 3300 ccm3 3 / 3300 ccm3 Аспирација Турбо

повеќе