LS J27

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS J27 ТРАКТОР LS J27 MOTOР Mitsubishi S3L2 Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 19.9 KW (27 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 1318 ccm3 Ладење Водено Номинален број на вртежи 2700 rpm ТРАНСМИСИЈА Механичка Брзини напред / назад 6 напред

повеќе

LS R36i

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS R36i ТРАКТОР LS R36i MOTOР Mitsubishi S4L2 Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 28.3 KW (38 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 1758 ccm3 Ладење Водено Номинален број на вртежи 2700 rpm ТРАНСМИСИЈА Синхронизиранa Брзини напред / назад 12 напред

повеќе

Серија R

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS R50 и LS R60 ТРАКТОР LS R50 LS R60 MOTOР Mitsubishi S4QL Mitsubishi S4QLT Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 35 KW (47 KC) 40.4 KW (54 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 2500 ccm3 4 / 2500

повеќе

Серија XR

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS XR50 и LS XR60 ТРАКТОР LS XR50 LS XR60 MOTOР Mitsubishi S4QL Mitsubishi S4QLT Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 35 KW (47 KC) 40.4 KW (54 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 2500 ccm3 4 / 2500

повеќе

Серија U

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS U50 и LS U60 ТРАКТОР LS U50 LS U60 MOTOР Mitsubishi S4QL Mitsubishi S4QLT Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 35 KW (47 KC) 40.4 KW (54 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 2505 ccm3 4 / 2505

повеќе