ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS R36i

ТРАКТОР LS R36i
MOTOР Mitsubishi S4L2
Емисија на гасови Tier IIIA
Моќност 28.3 KW (38 KC)
Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 1758 ccm3
Ладење Водено
Номинален број на вртежи 2700 rpm
ТРАНСМИСИЈА Синхронизиранa
Брзини напред / назад 12 напред / 12 назад
Карданско вратило Независно
Брзина на карданско вратило 540 / 750 / 1000 rpm
ПОГОН 4WD
УПРАВУВАЊЕ Хидростатично
Хидраулични излези напред 1 пар (2 излези)
Хидраулични излези назад 2 пара (4 излези)
Предни тегови 2 х 20 кг (опција 4 х 20 кг)
Должина 3142 мм
Ширина 1323 мм
Максимална висина 2343 мм
Гуми (предни / задни) 7-16 / 12.4-24
Тежина на трактор со платформа 1325 кг.
Тежина на трактор со кабина