ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS J27

ТРАКТОР LS J27
MOTOР Mitsubishi S3L2
Емисија на гасови Tier IIIA
Моќност 19.9 KW (27 KC)
Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 1318 ccm3
Ладење Водено
Номинален број на вртежи 2700 rpm
ТРАНСМИСИЈА Механичка
Брзини напред / назад 6 напред / 2 назад
Карданско вратило Електрохидраулична контрола
Брзина на карданско вратило 540 rpm
ПОГОН 4WD
УПРАВУВАЊЕ Хидростатично
Хидраулични излези напред  
Хидраулични излези назад 1 пар (2 излези)
Должина 2742 мм
Ширина 1140 мм
Максимална висина 2460 мм
Гуми (предни / задни) 6.12 / 9.5-16
Тежина на трактор со платформа 830 кг.
Тежина на трактор со кабина