ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS U50 и LS U60

ТРАКТОР LS U50 LS U60
MOTOР Mitsubishi S4QL Mitsubishi S4QLT
Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA
Моќност 35 KW (47 KC) 40.4 KW (54 KC)
Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 2505 ccm3 4 / 2505 ccm3
Ладење Водено Водено
Номинален број на вртежи 2600 rpm 2600 rpm
ТРАНСМИСИЈА Синхронизиранa Синхронизиранa
Брзини напред / назад 16 напред / 16 назад 16 напред / 16 назад
Опција* Creeper 32 напред / 16 назад 32 напред / 16 назад
Карданско вратило Независно Независно
Брзина на карданско вратило 540 / 750 / 1000 rpm 540 / 750 / 1000 rpm
ПОГОН 4WD 4WD
УПРАВУВАЊЕ Хидростатично Хидростатично
Хидраулични излези напред 2 пара (4 излези) 2 пара (4 излези)
Хидраулични излези назад 2 пара (4 излези) 2 пара (4 излези)
Предни тегови 4 х 20 кг 4 х 20 кг
Должина 3548 мм 3548 мм
Ширина 1650 мм 1775 мм
Максимална висина 2584 мм 2614 мм
Гуми (предни / задни) 9.5-20 / 13.6-28 11.2-20 / 14.9-28
Тежина на трактор со платформа 1995 кг. 2085 кг.
Тежина на трактор со кабина 2200 кг. 2290 кг.