ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS R50 и LS R60

ТРАКТОР LS R50 LS R60
MOTOР Mitsubishi S4QL Mitsubishi S4QLT
Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA
Моќност 35 KW (47 KC) 40.4 KW (54 KC)
Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 2500 ccm3 4 / 2500 ccm3
Ладење Водено Водено
Номинален број на вртежи 2600 rpm 2600 rpm
ТРАНСМИСИЈА Синхронизиранa Синхронизиранa
Брзини напред / назад 16 напред / 16 назад 16 напред / 16 назад
Опција* Creeper 32 напред / 16 назад 32 напред / 16 назад
Карданско вратило Независно Независно
Брзина на карданско вратило 540 / 750 / 1000 rpm 540 / 750 / 1000 rpm
ПОГОН 4WD 4WD
УПРАВУВАЊЕ Хидростатично Хидростатично
Хидраулични излези напред 2 пара (4 излези) 2 пара (4 излези)
Хидраулични излези назад 2 пара (4 излези) 2 пара (4 излези)
Предни тегови 4 х 20 кг 4 х 20 кг
Должина 3193 мм 3193 мм
Ширина 1611 мм 1611 мм
Максимална висина 2410 мм 2410 мм
Гуми (предни / задни) 9.5-16 / 13.6-24 9.5-16 / 13.6-24
Тежина на трактор со платформа 1660 кг. 1660 кг.
Тежина на трактор со кабина