Плугови лесен тип 170

МОДЕЛ Двобразден лесен плуг 170.2 Тробразден лесен плуг 170.3 Работна зафатнина (cm) 50 75 Работна длабочина (cm) 25 25 Потребна моќност (КС) 30 – 40 40 – 60

повеќе

Плугови лозаро – овоштарски

МОДЕЛ Тробразден плуг L-3 Четирибразден плуг L-4 Петобразден плуг L-5 Петобразден плуг R-5 Петобразден плуг R-7 Работна зафатнина (cm) 60 80 100 150 200 Работна длабочина (cm) 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 Потребна моќност (КС) 30 –

повеќе

Турски плугови стандард

МОДЕЛ Двобразден плуг SPS10-2 Тробразден плуг SPS10-3 Двобразден плуг SPS12-2 Тробразден плуг SPS12-3 Двобразден плуг SPS14-2 Тробразден плуг SPS14-3 Работна зафатнина (cm) 50 75 60 90 70 105 Работна длабочина (cm) 30 30 30 30 35 35 Потребна моќност (КС) 30 – 45 50 – 60 45

повеќе

Плугови тип 755 – 756 – 75

Плуговите од типот 755 се најзастапените плугови во Македонија и се плугови кои ги користат помали трактори со моќност од 30 до 50 КС (ИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 542, ИМТ 549 итн). Кај овој тип на плугови постои низок и висок клиренс. Кај нискиот клиренс, висината

повеќе