Фрези поместливи ФПМ

МОДЕЛ 619.729 619.992 619.091 619.036 619.037 619.100 Работна зафатнина (cm) 125 145 165 165 185 205 Работна длабочина (cm) 18 18 18 20 20 20 Потребна моќност (КС) 20 25 30 35 45 55

повеќе

Фрези Kerise

МОДЕЛ Фреза TS-58 Фреза TS-66 Фреза TS-74 Фреза TS-81 Работна зафатнина (cm) 140 160 180 200 Работна длабочина (cm) 20 20 20 20 Потребна моќност (КС) 25 – 35 35 – 45 50 – 60 60 – 70

повеќе