МОДЕЛ Ѓубрерастурач ATFS – 400 Ѓубрерастурач ATFS – 500
Капацитет (L) 400 500
Работна зафатнина (m) 16 16
Потребна моќност (КС) 30 30