МОДЕЛ Депозитор со 1 рог Депозитор со 2 рога
Капацитет (L) 400 400
Број на работни органи 1 2
Работна длабочина (cm) 15 – 40 15 – 40
Потребна моќност (КС) 35 40