МОДЕЛ LS80E230 LS100E400
Сила на цепење (Т) 8 10
Максимална висина на цепење (mm) 580 590
Моќ електромотор (KW) 3 4