МОДЕЛ Titanium 11 Titanium 14 Titanium 18 Titanium 23 Titanium 27
Сила на цепење (Т) 10 13 16 21 26
*Моќ на електромотор

кај модел Е и CD+E (KW)

4 5.5 5.5 5.5 5.5
Максимална висина на цепење (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Потребна моќност (КС) 20 35 35 41 41

НАПОМЕНА:

  • Модел CD е со кардан;
  • Модел Е е со електромотор;
  • Модел CD+E е комбинирано со кардан и со електромотор.