МОДЕЛ Фреза TS-58 Фреза TS-66 Фреза TS-74 Фреза TS-81
Работна зафатнина (cm) 140 160 180 200
Работна длабочина (cm) 20 20 20 20
Потребна моќност (КС) 25 – 35 35 – 45 50 – 60 60 – 70