МОДЕЛ 619.729 619.992 619.091 619.036 619.037 619.100
Работна зафатнина (cm) 125 145 165 165 185 205
Работна длабочина (cm) 18 18 18 20 20 20
Потребна моќност (КС) 20 25 30 35 45 55