МОДЕЛ Сенособирач ротационен ФПМ 627.183 Сенособирач ротационен ФПМ 627.035
Работна зафатнина (cm) 300 320
Број на работни органи 8 / 3 9 / 3
Потребна моќност (КС) 25 30