МОДЕЛ Сенообртач Сонце SUN ROSE 4 Сенообртач Сонце ФПМ 627.652
Работна зафатнина (cm) 240 240
Број на работни органи 4 4
Потребна моќност (КС) 30 30