МОДЕЛ 2BYFJ – 2 2BYFJ – 3 2BYFJ – 4
Работна зафатнина (cm) 100 / 2 реда 160 / 3 реда 230 / 4 реда
Растојание меѓу редови (cm) 50 – 70 50 – 70 50 – 70
Потребна моќност (КС) 15 – 25 25 – 35 35 – 50