МОДЕЛ Мулчер VIP 130 Мулчер VIP 145 Мулчер VIP 160 Мулчер VIP 180 Мулчер VIP 200
Работна зафатнина (cm) 130 145 160 180 200
Број на работни органи 12 чукови 12 чукови 16 чукови 16 чукови 20 чукови
Поместување Хидраулично Хидраулично Хидраулично Хидраулично Хидраулично
Потребна моќност (КС) 25 – 35 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70