МОДЕЛ Мулчер LIGHT 130 Мулчер LIGHT 145 Мулчер LIGHT 160
Работна зафатнина (cm) 130 145 160
Број на работни органи 20 чукови 22 чукови 24 чукови
Поместување Механичко Механичко Механичко
Потребна моќност (КС) 20 – 30 30 – 40 40 – 50