МОДЕЛ Мулчер EFGC145 Мулчер EFGC155 Мулчер EFGC165 Мулчер EFGC175 Мулчер EFGC185
Работна зафатнина (cm) 145 155 165 175 185
Број на работни органи 24 чукови 24 чукови 28 чукови 28 чукови 32 чукови
Потребна моќност (КС) 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60