МОДЕЛ Култиватор со хоризонтални опруги SKS-7 Култиватор со хоризонтални опруги SKS-9 Култиватор со хоризонтални опруги SKS-11
Работна зафатнина (cm) 170 220 270
Работна длабочина (cm) 25 25 25
Потребна моќност (КС) 35 – 45 45 – 60 60 – 80