МОДЕЛ Култиватор со вертикални опруги SKY-7 Култиватор со вертикални опруги SKY-9 Култиватор со вертикални опруги SKY-11
Работна зафатнина (cm) 170 220 270
Работна длабочина (cm) 30 30 30
Потребна моќност (КС) 35 – 45 45 – 60 60 – 80