МОДЕЛ Култиватор за меѓуредова обработка АБ Култиватор за меѓуредова обработка ПЛ Култиватор за меѓуредова обработка со седиште
Работна зафатнина (cm) 200 (3 реда) 160 (3 реда) 160 (3 реда)
Растојание меѓу редови (cm) 60 – 80 60 – 70 60 – 70
Работна длабочина (cm) 20 20 20
Потребна моќност (КС) 40 – 55 30 – 45 30 – 50