АГРОВИН – НАЈДОБАР ИЗБОР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ!

АГРОВИН ДОО – Виница е присутна на Македонскиот пазар повеќе од 20 години, секогаш нудејќи квалитетни производи и услуги.

Основна дејност на компанијата е увоз и продажба на големо и мало на трактори, приклучна земјоделска механизација, опрема за сточарство, опрема за градинарство, опрема за лозарство и овоштарство, опрема за шумарство и резервни делови за истите.

АГРОВИН се занимава и со сопствено производство на дискови брани и сетвоспремачи. АГРОВИН е добро познат како во Македонија така и пошироко на Балканот каде што се извезуваат и продаваат производите на АГРОВИН.

Нудиме производи од познати брендови во светот: Трактори ARMATRAC, FARMTRAC и LS TRACTOR,  приклучна земјоделска механизација од AGROLEAD, SAVRUKOGLU, FPM AGROMEHANIKA, AGRON, POMAK, опрема за градинарство од SENCI и SIMADE, опрема за лозарство и овоштарство од светски познатите производители ORIZZONTI и ZANON, како и комплетна опрема за шумарство од UNIFOREST.