ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР LS PLUS 90 и LS PLUS 100

ТРАКТОР LS PLUS 90 LS PLUS 100
MOTOР IVECO FPT F5C IVECO FPT NEF
Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA
Моќност 65 KW (87 KC) 70.8 KW (95 KC)
Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 3200 ccm3 4 / 4500 ccm3
Аспирација Турбо и интеркулер Турбо и интеркулер
Номинален број на вртежи 2300 rpm 2300 rpm
ТРАНСМИСИЈА Синхронизиранa Синхронизиранa
Брзини напред / назад 20 напред / 20 назад 20 напред / 20 назад
Опција* Power Shuttle со Creeper 40 напред / 40 назад 40 напред / 40 назад
Карданско вратило Независно Независно
Брзина на карданско вратило 540 / 750 / 1000 rpm 540 / 750 / 1000 rpm
ПОГОН 4WD 4WD
УПРАВУВАЊЕ Хидростатично Хидростатично
Хидраулични излези напред 2 пара (4 излези) 2 пара (4 излези)
Хидраулични излези назад 3 пара (6 излези) 3 пара (6 излези)
Предни тегови 4 х 30 кг 4 х 30 кг
Должина 4085 мм 4085 мм
Ширина 2009 мм 2019 мм
Максимална висина 2650 мм 2650 мм
Гуми (предни / задни) 12.4-24 / 18.4-30 12.4-24 / 16.9-34
Тежина на трактор со платформа 3034 кг.
Тежина на трактор со кабина 3182 кг. 3402 кг.