1054E+

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 1054E+ ТРАКТОР 1054Е+ MOTOР PERKINS 1104D-44TA Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 74.9 KW (102 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо и интеркулер Номинален број на вртежи 2350 rpm ТРАНСМИСИЈА Carraro 506-UP (Италија) Брзини напред /

повеќе

904E+

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 904E+ ТРАКТОР 904Е+ MOTOР PERKINS 1104D-44T Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 68 KW (93 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо и интеркулер Номинален број на вртежи 2350 rpm ТРАНСМИСИЈА Carraro 506-UP (Италија) Брзини напред /

повеќе

804E+

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 804.3E+ / 804.4E+ ТРАКТОР 804.3Е+ 804.4Е+ MOTOР PERKINS 1103D-33TA PERKINS 1104D-44T Емисија на гасови Tier IIIA Tier IIIA Моќност 58 KW (79 KC) 55.5 KW (76 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 3300 ccm3 4 / 4400 ccm3 Аспирација Турбо

повеќе

704E+

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРАКТОР ARMATRAC 704E+ ТРАКТОР 704Е+ MOTOР PERKINS 1103D-33TA Емисија на гасови Tier IIIA Моќност 50 KW (68 KC) Број на цилиндри / Зафатнина 3 / 3300 ccm3 Аспирација Турбо и интеркулер Номинален број на вртежи 2350 rpm ТРАНСМИСИЈА Carraro 506-UP (Италија) Брзини напред /

повеќе