Сетвоспремачи со 2 ежа

МОДЕЛ Сетвоспремач 1.9м со 15 Ѕ-опруги со 2 ежа Сетвоспремач 1.9м со 18 Ѕ-опруги со 2 ежа Сетвоспремач 2.2м со 22 Ѕ-опруги со 2 ежа Работна зафатнина (cm) 190 190 220 Работна длабочина (cm) 10 10 10 Потребна моќност (КС) 35 – 45 40 – 50 50

повеќе

Сетвоспремачи со 1 ротор

МОДЕЛ Сетвоспремач 1.8м со 15 Ѕ-опруги со 1 ротор Сетвоспремач 1.8м со 18 Ѕ-опруги со 1 ротор Сетвоспремач 2.2м со 22 Ѕ-опруги со 1 ротор Работна зафатнина (cm) 180 180 220 Работна длабочина (cm) 10 10 10 Потребна моќност (КС) 30 – 40 40 – 50 50

повеќе