Влечени Дискови брани V-тип

МОДЕЛ Влечена Дискова брана V-тип со 24 дискови Влечена Дискова брана V-тип со 28 дискови Влечена Дискова брана V-тип со 32 дискови Работна зафатнина (cm) 240 280 320 Работна длабочина (cm) 20 20 20 Потребна моќност (КС) со дискови Ø560 70 80 100

повеќе

Дискови брани V-тип

МОДЕЛ Дискова брана V-тип со 20 дискови Дискова брана V-тип со 24 дискови Дискова брана V-тип со 28 дискови Работна зафатнина (cm) 180 220 260 Работна длабочина (cm) 10 – 15 10 – 15 10 – 15 Потребна моќност (КС) со дискови Ø460 35 50 65 Потребна

повеќе

Дискови брани Х-тип

МОДЕЛ Дискова брана Х-тип со 20 дискови Дискова брана Х-тип со 24 дискови Дискова брана Х-тип со 28 дискови Работна зафатнина (cm) 180 210 240 Работна длабочина (cm) 10 – 15 10 – 15 10 – 15 Потребна моќност (КС) 30 – 45 45 – 55 55

повеќе