МОДЕЛ 45 H 55 H 55 HPro 65 H / HF 65 HPro / HFPro 85 H 85 HPro
Влечна сила (kN) 45 55 55 65 65 85 85
Просечна брзина на сајла (m/s) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Должина на сајла / дијаметар – сериски (m/Ømm) 70/Ø10 70/Ø11 70/Ø11 80/Ø12 80/Ø12 90/Ø13 90/Ø13
Должина на сајла / дијаметар – максимално (m/Ømm) 135/Ø9 110/Ø10 110/Ø10 145/Ø10 145/Ø10 135/Ø11 135/Ø11
110/Ø10 90/Ø11 90/Ø11 120/Ø11 120/Ø11 120/Ø12 120/Ø12
90/Ø11 75/Ø12 75/Ø12 100/Ø12 100/Ø12 100/Ø13 100/Ø13
Ширина на витло (mm) 1400 1480 1580 1800 1800 / 1685 1800 2000
Ширина на витло – опција (mm) / 1800 1800 1800 / 2000 /
Потребна моќност (КС) 50 – 68 54 – 75 54 – 75 61 – 95 61 – 95 68 – 110 68 – 110

 

 

.