МОДЕЛ 612.836 612.837 612.838 612.839 612.840
Работна зафатнина (cm) 140 160 180 210 260
Работна длабочина (cm) 20 20 20 20 20
Потребна моќност (КС) 45 50 60 70 80