МОДЕЛ Заден утоварач со 1 клип Заден утоварач со 1 клип
Висина на подигање (cm) 310 310
Капацитет на подигање (kg) 200 – 300 200 – 300
Потребна моќност (КС) 35 – 55 40 – 60