МОДЕЛ IMT R-15   Lina Twin 2500/19 Lina Twin 3000/23 Lina Twin 3500/27 Lina Twin 4000/31 Lina Twin 4500/35 Lina Twin 5000/39
Работна зафатнина (cm) 180 250 300 350 400 450 500
Пар на дискови 15 19 23 27 31 35 39
Потребна моќност (КС) 40 + 70 + 80 + 90 + 100 + 120 + 135 +