МОДЕЛ Мулчер STAR 130 Мулчер STAR 145 Мулчер STAR 160 Мулчер STAR 180 Мулчер STAR 200 Мулчер STAR 225
Работна зафатнина (cm) 130 145 160 180 200 225
Број на работни органи 12 чукови 16 чукови 16 чукови 20 чукови 20 чукови 24 чукови
Поместување Хидраулично Хидраулично Хидраулично Хидраулично Хидраулично Хидраулично
Потребна моќност (КС) 30 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80