МОДЕЛ Миксер ALMX 3 Миксер ALMX 6 Миксер ALMX 10 Миксер ALMX 12
Волумен (m3) 3 6 10 12
Максимален капацитет (kg) 1000 1850 3400 4800
Тежина на празен миксер (kg) 1120 1850 2450 3000
Потребна моќност (КС) 35 55 65 75

 

 

.