Култиватор со вертикални опруги SKY

МОДЕЛ Култиватор со вертикални опруги SKY-7 Култиватор со вертикални опруги SKY-9 Култиватор со вертикални опруги SKY-11 Работна зафатнина (cm) 170 220 270 Работна длабочина (cm) 30 30 30 Потребна моќност (КС) 35 – 45 45 – 60 60 – 80

повеќе

Култиватор со хоризонтални опруги SKS

МОДЕЛ Култиватор со хоризонтални опруги SKS-7 Култиватор со хоризонтални опруги SKS-9 Култиватор со хоризонтални опруги SKS-11 Работна зафатнина (cm) 170 220 270 Работна длабочина (cm) 25 25 25 Потребна моќност (КС) 35 – 45 45 – 60 60 – 80

повеќе

Култиватор за меѓуредова обработка

МОДЕЛ Култиватор за меѓуредова обработка АБ Култиватор за меѓуредова обработка ПЛ Култиватор за меѓуредова обработка со седиште Работна зафатнина (cm) 200 (3 реда) 160 (3 реда) 160 (3 реда) Растојание меѓу редови (cm) 60 – 80 60 – 70 60 – 70 Работна длабочина (cm) 20 20

повеќе