Клинести брани појачани

МОДЕЛ Трокрилна клинеста брана појачана Четирикрилна клинеста брана појачана Работна зафатнина (cm) 285 375 Работна длабочина (cm) 10 10 Маса (kg) 270 335 Потребна моќност (КС) 30 – 45 45 – 60

повеќе

Клинести брани стандард

МОДЕЛ Трокрилна клинеста брана стандард Четирикрилна клинеста брана стандард Работна зафатнина (cm) 285 375 Работна длабочина (cm) 10 10 Маса (kg) 205 250 Потребна моќност (КС) 30 – 45 45 – 60

повеќе