МОДЕЛ Силажер ALMH 1
Работна зафатнина (cm) 50 / 1 ред
Тежина (kg) 550
Потребна моќност (КС) 40 +